Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač s članovima Odbora prima izaslanstvo odbora nadležnih za europske poslove Nacionalnog vijeća i Saveznog Vijeća Republike Austrije

dvorana Janka Draškovića