42. sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1.   PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE; predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.