42., tematska, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

1. MIKROPLASTIKA U OKOLIŠU  

Nedavna istraživanja pokazala su prisutnost mikroplastike u moru, vodovodnoj vodi, kuhinjskoj soli, kozmetici, proizvodima za njegu tijela i slično. Značajan problem predstavlja prisutnost plastičnog otpada u moru koji iznimno opterećuje more jer je vrlo otporan i razgrađuje se vrlo sporo pri čemu nastaju sitne čestice mikroplastike koja se može nakupljati u hranidbenom lancu te tako na kraju doći i do ljudi. Morski otpad ima značajan negativan utjecaj na morske sustave te uzrokuje štete za gospodarske djelatnosti koje ovise o očuvanom morskom okolišu (ribarstvo i turizam).

Problematikom otpada iz mora znanstvene institucije u Hrvatskoj bave se u novije vrijeme. U sklopu tematske sjednice dr.sc. Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita prezentirat će projekte DeFishGear („Sustav gospodarenja otpadom iz mora u Jadransko-jonskoj regiji“) te Ml-REPAIR („Smanjivanje i sprječavanje, integrirani pristup gospodarenju otpadom iz mora u Jadranu“). U sklopu projekta DeFish Gear, između ostalog, po prvi se puta sa znanstvenog stajališta pristupilo problematici prisutnosti mikroplastike u morskom okolišu kao i utvrđivanja mogućih izvora.

Rezultat projekta DeFishGear bio je niz preporuka i strateških smjernica za poboljšanje gospodarenja morskim otpadom (uključivo posebne preporuke za  mikroplastiku), sprečavanje nastanka morskog otpada, uklanjanje postojećeg morskog otpada i njegovo okolišno prihvatljivo zbrinjavanje, monitoring morskog otpada, definiranje strateških dokumenata koji se odnose isključivo na ovaj otpad, doradu zakonodavnog okvira, provedbu mjera osvješćivanja, informiranja i educiranja o morskom otpadu kao okolišnom problemu, jačanje administrativne koordinacije i slično. U sklopu tematske sjednice provest će se rasprava o aktivnostima i mjerama koje su nadležna tijela provela odnosno mjerama i aktivnostima planiranim za naredno razdoblje s ciljem smanjenja količina morskog otpada a time i prisutnosti mikroplastike u Jadranu. 

U sklopu tematske sjednice ujedno će se otvoriti i pitanje praćenja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sa stajališta mikroplastike u Republici Hrvatskoj. 

U radu ove tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković u Rovinju, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske gospodarske komore, Ribarske zadruge Adria Tribunj i udruga civilnog društva.   

Prijenos sjednice: https://www.youtube.com/watch?v=RWZq0Jm-630