Konferencija za medije zastupnika Bojana Glavaševića

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije: "Hrvatska radiotelevizija".