48. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 46. i 47. (tematske) sjednice Odbora;
1.A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE; B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE;
2. RAZNO.