Konferencija za medije zastupnika Ivana Lovrinovića

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije je: "Na našoj akumulaciji razvijaju se stranci".