24., tematska, sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. DECENTRALIZACIJA UREDA DRŽAVNE UPRAVE;
2. PRAVO PUTA – POSEBNOSTI FINANCIRANJA, ZAŠTITE I PRAVA INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (predviđena rasprava o ovoj točki je u 11:15).

Uvodno izlaganje o temi „Decentralizacija Ureda državne uprave“ održat će predstavnici Ministarstva uprave. Izlaganje o temi „Pravo puta – posebnosti financiranja, zaštite i prava interesa jedinica lokalne samouprave“ održat će predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Poseban naglasak u raspravi bit će na Pravilniku o potvrdi i naknadi za pravo puta, odnosno prava jedinica lokalne i područne samouprave na ostvarivanje naknade za pravo puta.