Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner prima državnog ministra za hranu, šumarstvo i hortikulturu u Ministarstvu poljoprivrede, prehrane i pomorstva Irske Andrewa Doylea

dvorana Ante Starčevića