Konferencija za medije zastupnika Tomislava Žagara

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi "Politika plaća u Hrvatskoj u funkciji jednakih mogućnosti i ravnopravnosti spolova!  - Predstavljanje Nacrta prijedloga Zakona o promicanju transparentnosti u politici plaća" govore potpredsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Tomislav Žagar i bivša pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Marina Kasunić Peris.