49. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI OBZORA EUROPA – OKVIRNOG PROGRAMA ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE TE O UTVRĐIVANJU PRAVILA ZA SUDJELOVANJE I ŠIRENJE REZULTATA  COM (2018) 435;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI POSEBNOG PROGRAMA ZA PROVEDBU OBZORA EUROPA – OKVIRNOG PROGRAMA ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE COM (2018) 436;
3. RAZNO.