Hrvatsko-kanadska međuparlamentarna skupina prijateljstva prima izaslanstvo Kanade

dvorana Janka Draškovića