93. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 92. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, prvo čitanje, P.Z. br. 610; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 606; 
3. PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 608; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA, prvo čitanje, P.Z.  br. 607; 
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE KRALJEVINE MAROKA O SURADNJI U PODRUČJU OBRANE, drugo čitanje, P.Z. br. 613; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ OBRAMBENOJ SURADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 614; 
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE KOREJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 615; 
8. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.