Konferencija za medije zastupnika Marina Škibole

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije je: "Presuda Vrhovnog suda na temu konvertiranih kredita u švicarskim francima".