44. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 35., 42. i 43. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2016/1011 O POGLEDU REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA NISKE EMISIJE UGLJIKA I REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA POZITIVAN UGLJIČNI UČINAK COM (2018) 355, D.E.U. br. 19/018;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  O USPOSTAVLJANJU INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI (EU) BR. 1316/2013 I (EU) BR. 283/2014, COM (2018) 438, D.E.U. br. 19/004;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USKLAĐIVANJU OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA U PODRUČJU POLITIKE O OKOLIŠU TE O IZMJENI DIREKTIVA 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ I 2010/63/EU, UREDBI (EZ) BR. 166/2006 I (EU) BR. 995/2010 TE UREDBI VIJEĆA (EZ) BR. 338/97 I (EZ) BR. 2173/2005, D.E.U. br. 19/001;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE BITNE PARAMETRE I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1222/2009, D.E.U. br. 19/010;
5. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „GOSPODARENJE OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ“; 
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „MIKROPLASTIKA U OKOLIŠU“;
7. PRIJEDLOG ZA ODRŽAVANJE TEMATSKE SJEDNICE “IZGRADNJA KOMPLETNOG SUSTAVA GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ“;
8. RAZNO.