39. sjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 38. sjednice Odbora; 
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVLJANJU INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI (EU) BR.1316/2013 I (EU) BR. 283/2014 COM (2018) 438, D.E.U. BR. 19/004;
3. RAZNO.