96. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 95. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 558;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 635;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632; 
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, prvo čitanje, P.Z. br. 633; 
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 634;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.