47., tematska, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Tema sjednice je: "Izgradnja kompletnog sustava gospodarenja građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj".

U Republici Hrvatskoj nije u potpunosti organiziran sustav održivog gospodarenja građevnim otpadom te se vrlo mali postotak građevnog otpada odvojeno prikupi i reciklira odnosno ponovno uporabi u građevinskoj, komunalnoj i krajobraznoj djelatnosti čime Hrvatska značajno zaostaje za razvijenim zemljama Europske unije. U velikoj mjeri ova vrsta otpada završava na odlagalištima komunalnog otpada ili divljim odlagalištima. Posljedice ovako neprimjerenog gospodarenja građevnim otpadom značajne su te se očituju u devastaciji okoliša, ekonomskim gubicima te u konačnici i nepovoljnim učincima na ljudsko zdravlje (ovdje se posebice otvara pitanje zbrinjavanja građevnog otpada koji sadržava opasne komponente kao što je azbest). Polazeći od cilja odvojenog prikupljanja 75 posto mase proizvedenog građevnog otpada do 2022. godine te mjera za unapređenje sustava gospodarenja građevnim otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Odlukom o implementaciji Plana, cilj je na ovoj tematskoj sjednici razmotriti trenutno stanje i postojeće probleme i izazove u uspostavi ovog sustava te predložiti daljnje aktivnosti i mjere na njegovoj uspostavi.

U radu ove tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva državne imovine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Građevinskog fakulteta u Zagrebu te predstavnika udruga civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode.

videoprijenos sjednice