Konferencija za medije zastupnika Siniše Varge

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: "Gledišta pacijenata na politiku u borbi protiv raka (u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu)" govore zastupnici Siniša Varga, predsjednik skupine "Zastupnici protiv raka", Romana Jerković i Ivan Ćelić, potpredsjednici skupine "Zastupnici protiv raka" te Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu, Ivana Kalogjera iz udruge "Nismo same", Vesna Ramljak iz udruge "Europa Donna Hrvatska" i Ljiljana Vukota iz udruge "Sve za nju".