71. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA O ODRŽIVIM ULAGANJIMA I RIZICIMA ZA ODRŽIVOST TE O IZMJENI DIREKTIVE (EU) 2016/2341  COM (2018) 354 – D.E.U. br. 19/017;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA OSIGURANIM DRŽAVNIM OBVEZNICAMA COM (2018) 339 – D.E.U. br. 19/020;
3. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI PROGRAMA „FISCALIS“ ZA SURADNJU U PODRUČJU OPOREZIVANJA COM (2018) 443 - D.E.U. br. 19/024;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU.