Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner prima sudionike programa "Ambassador for a Day“

dvorana Ante Starčevića