Članovi Hrvatsko-francuske skupine prijateljstva Mirando Mrsić, Saša Đujić i Siniša Varga primaju člana Senata Francuske Republike Jean-Yvesa Lecontea

dvorana Janka Draškovića