26. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 25. sjednice Odbora;
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE, b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE;
2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU, podnositelj: Povjerenik za informiranje; 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE;
4. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU, podnositelj: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije;
5. RAZNO.