54. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 51., 52. i 53. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 618; 
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 617;
3. PRIJEDLOG 1/3 ČLANOVA ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA O DJELOKRUGU ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA, VEZANO UZ PITANJE ODLUČIVANJA O IZUZEĆU PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA.