72. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 69., 70. i 71. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 646 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 460 – predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a;
3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske.