39. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 38. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA  I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA  LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
7.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
8.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a)    priznavanju prava na naknadu za odvojeni život
9.    RAZNO