52. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 51. sjednice Odbora;
1. IZBOR PREDSJEDNIKA/ICE I ČLANOVA/ICA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ;
2. RAZNO.