Konferencija za medije zastupnika Željka Glasnovića

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije: "Nacionalna sigurnost".