51. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 45., 47. i 49. sjednice;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 629;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 652;
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „IZVJEŠĆE O KVALITETI ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA I INFORMACIJI O PLANIRANOJ MODERNIZACIJI POSTROJENJA RAFINERIJE BROD,  PLANIRANIM I PODUZETIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA U SVEZI ONEČIŠĆENJA ZRAKA I VODE NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA TE ZDRAVSTVENIM POKAZATELJIMA UTJECAJA OKOLIŠA NA ZDRAVLJE LJUDI NA PODRUČJU SLAVONSKOG BRODA „;
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA S TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE ODRŽANE S TEMOM „IZGRADNJA KOMPLETNOG SUSTAVA GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ“;
5. RAZNO.