56. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 55. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 657;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 662.