104. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 103. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 662; 
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 660; 
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 628; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 619;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 659; 
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU,  prvo čitanje, P.Z. br. 661; 
7. KONAČNI PRIIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, drugo čitanje, P.Z. br. 649; 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU; 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI; 
10. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“; 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“; 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a.