27. sjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 26. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU, podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije;
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE, podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije;
3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE, podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka;
4. RAZNO.