35. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    usvajanje zapisnika 34. sjednice Odbora
1. PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA 2019. - 2026.; predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA. P. Z. br. 644; predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, P.Z. br. 656; predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske;
4. RAZNO:
4a) Obavijest o isteku mandata članovima Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta - dogovor o kandidaturama za novo imenovanje Odbora;
4b) Prijedlog Pravobraniteljice za djecu za održavanje tematske sjednice o zaštiti prava djece u prometu (početkom  rujna, uz početak školske godine).