50. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 47., 48. i 49. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskom nalogu za dostavljanje i europskom nalogu za čuvanje elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima COM (2018) 225 -  D.E.U. br. 18/031;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila za imenovanje pravnih zastupnika za potrebe prikupljanja dokaza u kaznenim postupcima COM (2018) 226 – D.E.U. br. 18/032;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) COM (2018) 465 – D.E.U. br. 19/021;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara COM (2018) 630 – D.E.U. br. 19/023;
5. Prijedlog izvješća o radu Odbora za europske poslove za 2018. godinu;
6. Razno.