Working with EU documents - COM (2019) 562

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom, uključujući izvješće o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 599/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom
Document Type
Report
Policy Area
International Trade
Delivery Date