Working with EU documents - COM (2019) 565

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Preporuke Vijeća o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date