Working with EU documents - COM (2019) 490

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Programa za potrošače za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja
Document Type
Report
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Delivery Date