Working with EU documents - COM (2019) 553

EU Document Reference
Document Title
Mišljenje Komisije o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom
Document Type
Opinion
Policy Area
Constitutional and Legal Affairs
Delivery Date