Working with EU documents - COM (2019) 920

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Mađarskoj 26. rujna 2019.
Document Type
Report
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date