Working with EU documents - COM (2019) 604

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2019. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2018.
Document Type
Report
Policy Area
Foreign Affairs
Delivery Date