Working with EU documents - COM (2020) 558

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 10.a stavka 5. Uredbe (EU) 2020/459 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice
Document Type
Report
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)