Working with EU documents - COM (2020) 561

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije o primjeni u 2019. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date