Working with EU documents - COM (2020) 560

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se ocjenjuje jesu li države članice ispravno identificirale sve trustove i slične pravne aranžmane uređene svojim pravom i jesu li ih podvrgnule obvezama iz Direktive (EU) 2015/849
Document Type
Report
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date