Working with EU documents - COM (2020) 575

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2021.
Document Type
Communication
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)