Working with EU documents - COM (2020) 562

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana
Document Type
Communication
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)