Working with EU documents - COM (2020) 563

EU Document Reference
Document Title
Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)