Working with EU documents - COM (2020) 565

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020.–2025.
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)