Working with EU documents - COM (2020) 570

EU Document Reference
Document Title
Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date