Working with EU documents - COM (2020) 592

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o strategiji za plaćanja malih vrijednosti za EU
Document Type
Communication
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date