Working with EU documents - COM (2020) 609

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija o novom paktu o migracijama i azilu
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)