Working with EU documents - COM (2021) 92

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o upotrebi putnog zdravstvenog osiguranja na temelju članka 15. Uredbe (EZ) br. 810/2009 među nositeljima vize tijekom njihova boravka na državnom području država članica
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date